Eğitimlerimizin ilk oturumlarında kompozit ile ilgili temel bir bilgilendirme yapıldığı için eğitimlere katılım için deneyim sahibi olmanız gerekmemektedir. Fakat mevcut eğitimlerimizin içerikleri birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu için eğitimleri sırasıyla takip ederek katılmanız konuya bütünüyle hakim olmak için sizler adına daha yararlı olacaktır.